• Ô tô không phải “chùm khế ngọt”!

    Thị Trường 30/03/2012 4:03 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 2.039

    Đề xuất ra một loạt phí đánh vào xe gắn máy và ô tô cá nhân, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) một mặt muốn hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và mặt khác cũng muốn tăng nguồn thu để bảo dưỡng và xây dựng đường sá. Thế nhưng, đây lại là hai mục tiêu hoàn toàn mâu thuẫn nhau, nên việc kỳ vọng sẽ đạt được cùng lúc cả hai mục tiêu là không thể.

  • Phí sử dụng ôtô, xe máy sẽ thu về Quỹ bảo trì đường bộ

    Thị Trường 15/03/2012 2:39 PM | Bình luận: 0 | Đọc: 2.203

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2012/NĐ-CP quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ.