• Google tiếp tục nhá hàng Android Automotive với hệ điều hành riêng

    Google tiếp tục nhá hàng Android Automotive với hệ điều hành riêng

    Khám Phá 18/05/2019 9:03 AM

    Bản cập nhật Android Auto vừa mới được xác nhận gần đây còn chưa được tung ra, Google đã tiếp tục nhá hàng phiên bản cao cấp hơn cho hệ thống giải trí của ô tô có tên Android Automotive. Phiên bản này sẽ được xây dựng trên một nền tảng hoàn hệ điều hành toàn mới và độc lập mà không cần đến sự hỗ trợ của điện thoại android.