• Mã nhúng:

    Đoạn video dưới đây sẽ cho thất sự biến đổi của dòng sedan hạng sang BMW 7 Series qua 6 thế hệ và 38 năm phát triển.

    • Facebook
    • Chia sẻ