Vì quá mỏi mệt, tranh thủ đèn đỏ người đàn ông đã xuống xe và thực hiện 1 bài thể dục ngắn trước khi lên xe đi tiếp.

  • Facebook
  • Chia sẻ