Mới đây, một nhóm chơi xe đã thay lại động cơ Mazda bằng động cơ của 1 chiếc máy cắt cỏ. Ngạc nhiên thay, chiếc xe vẫn thoải mái bon bon trên đường dưới ánh mắt không thể tin của nhiều người.

  • Facebook
  • Chia sẻ