Mới đây, một người thợ cơ khí 71 tuổi sống ở Indonesia đã hoàn thành bản độ 2 đầu, trên chiếc Toyota Vios của mình. 

  • Facebook
  • Chia sẻ