Cơn gió mạnh trên đoạn đường trống trải đã khiến cho thùng sau của xe tải lật, kéo theo thùng trước và đầu xe. Khiến cho chiếc xe chiếm hết cả mặt đường.

  • Facebook
  • Chia sẻ