Mã nhúng:

Xe cảnh sát là một trong những đặc trưng khi nhớ tới nước Mỹ. Qua từng thời kỳ, xe cảnh sát Mỹ sẽ có những nét đặc trưng riêng.

  • Facebook
  • Chia sẻ