• Mã nhúng:

    Xe cảnh sát là một trong những đặc trưng khi nhớ tới nước Mỹ. Qua từng thời kỳ, xe cảnh sát Mỹ sẽ có những nét đặc trưng riêng.

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +