Một chú voi nổi nóng đã trút giận lên chiếc ô tô con tội nghiệp. Kết quả là chiếc xe hư hỏng, tài xế thì một phen hú vía !

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm