• Mã nhúng:

    Đây là sự kết hợp giữa hệ thống chiếu sáng OLED của BMW và công nghệ Laser trong tương lai.

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +