Đây là sự kết hợp giữa hệ thống chiếu sáng OLED của BMW và công nghệ Laser trong tương lai.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm