• Mã nhúng:

    Reuben Singh, thương gia gốc Ấn sống tại Anh, có 7 chiếc siêu sang đồng màu 7 chiếc khăn xếp trên đầu.

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +