Thế hế mới được lột xác gần như hoàn toàn đồng thời mang nhiều chi tiết cao cấp hơn cả dòng cap cấp S-Class và giá xe cũng được tăng thêm so với thế hệ trước.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm