Honda CR-V có mức giá công bố từ 1.109 đến 1.31 tỷ đồng, trừ phiên bản G nếu chọn màu sơn đặc biệt sẽ có giá bán cao hơn 5 triệu đồng, mức giá này có phần cao hơn so với những dự đoán trước đó. Hãng cho biết mức định giá này phù hợp với những nâng cấp, tiện ích, trang bị trên phiên bản mới và ko tự so sánh mình với các đối thủ khác.

  • Facebook
  • Chia sẻ