Thế hệ thứ 11 của Honda Civic đã thay đổi định kiến của nhiều người nhờ những sự nâng cấp mới, từ thiết kế, vận hành và cả giá bán, tuy nhiên khả năng cách âm vẫn chưa thực sự tốt.

  • Facebook
  • Chia sẻ