Hai tên trộm đi Dream thấy chiếc Vespa dựng ở trước cổng, không người trông giữ. Tên ngồi sau liền nhảy xuống đi đến gần chiếc xe. Sau một lúc loay hoay hắn đã nổ được xe và phóng đi cùng đồng bọn.

  • Facebook
  • Chia sẻ