Mã nhúng:

Mức giá được đưa ra cho phiên bản thể thao của Toyota Yaris thông qua gói độ chính hãng TRD là 585.000 bath, tương đương khoảng 376 triệu đồng. Nếu khách muốn chiếc xe trở nên đặc biệt hơn, có thể trả thêm 64.000 bath, tương đương 41 triệu đồng để sở hữu gói Special Accessories.

  • Facebook
  • Chia sẻ