Là động cơ dạng phẳng, các Pit-tông đặt đối đỉnh và cách di chuyển của nó tương tự như những tay đấm Boxing. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm