• Mã nhúng:

    Là động cơ dạng phẳng, các Pit-tông đặt đối đỉnh và cách di chuyển của nó tương tự như những tay đấm Boxing. 

    • Facebook
    • Chia sẻ
    • Google +