VTC | Lái các loại ô tô có bộ truyền động tự động – hay còn gọi là xe số tự động, người lái xe sẽ phải cẩn thận hơn, vì “tự động” không có nghĩa là ít nguy hiểm hơn

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm