Nhà sản xuất thử thách Ranger bằng một loạt các thử nghiệm mới khắc nghiệt hơn nhiều các thử nghiệm trước. Lần này các kỹ sư  đã quyết định kiểm chứng khả năng tải trọng nổi tiếng của chiếc Ranger và khả năng kiểm soát hướng lái trong những tính huống bất ngờ. 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm