Mã nhúng:

Màn trộm xe diễn ra rất bài bản và chuyên nghiệp. Một tên giả vờ nghe điện thoại đến bẻ khóa, một tên từ xa đi lại ngồi lên phóng xe đi.

  • Facebook
  • Chia sẻ