Mã nhúng:

Viên cảnh sát Brazil chỉ cần dùng kỹ năng drift để đưa xe thoát khỏi chuồng một cách nhẹ nhàng.

  • Facebook
  • Chia sẻ