Xuất hiện bất ngờ trên đường phố Anh, siêu phẩm số lượng giới hạn Lamborghini Centenario đã gây “hỗn loạn”đường phố London.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm