Một quái xế ở Trung Quốc đã thực hiện hành vi lái ngược, vừa ngồi ở đầu xe, vừa quay đầu lái vừa làm việc riêng vô cùng nguy hiểm.

  • Facebook
  • Chia sẻ