Mã nhúng:

Không lâu sau khi dính án thu hồi do bị lỗi trục sau tại Mỹ, một siêu xe Porsche 918 Spyder mới cứng đã bị cháy rụi khi đang tiếp nhiên liệu tại một trạm xăng ở Toronto, Canada.

  • Facebook
  • Chia sẻ