Im hơi lặng tiếng khá lâu và chỉ rò rỉ những hình ảnh mờ nhạt từ đường thử. Nissan Maxima bất ngờ xuất hiện tuyệt đẹp trong đoạn quảng cáo Super Bowl Mỹ.

  • Facebook
  • Chia sẻ