Được chế tạo đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc, Nissan Lannia chính là mẫu sedan đặc biệt dành riêng cho giới trẻ. 

  • Facebook
  • Chia sẻ