• Mã nhúng:

    Phiên bản đặc biệt Nissan GT-R50 là sản phẩm hợp tác của Nissan và Italdesign, một món quà kỷ niệm 50 năm ra đời của hai tổ chức danh tiếng này.

    • Facebook
    • Chia sẻ