Phiên bản đặc biệt Nissan GT-R50 là sản phẩm hợp tác của Nissan và Italdesign, một món quà kỷ niệm 50 năm ra đời của hai tổ chức danh tiếng này.

  • Facebook
  • Chia sẻ