Được biết, văn hóa đốt xe chào mừng năm mới xuất hiện từ năm 1990 tại Strasbourg và kéo dài cho tới ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống (với 945 ô tô bị đốt vào năm 2016), khi một bộ phận giới trẻ coi đây là thú tiêu khiển hấp dẫn.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm