Mã nhúng:

Đi ra đi vào văn phòng nhiều lần để canh chừng, tên trộm sau đó đã dắt xe tay ga ra khỏi văn phòng một cách đơn giản.

  • Facebook
  • Chia sẻ