Sau thời gian dài thai ngén, Mercedes AMG Project One cuối cùng cũng đã xuất hiện trong khuôn khổ triễn lãm Frankfurt Motor Show diễn ra tại Đức.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm