Mercedes-Benz xác nhận rằng hãng sẽ giới thiệu mẫu bán tải hoàn toàn mới có tên gọi GLT vào ngày 25/10 tới nhưng chỉ là ở dạng concept.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm