Điểm đặc biệt của loạt sản phẩm này là phần da màu kem đều được trang trí bằng vết đốt lốp do những chiếc Mercedes AMG thực hiện. Mỗi sản phẩm đều là một tác phẩm riêng biệt, với hoa văn hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào quá trình đốt lốp.

  • Facebook
  • Chia sẻ