Lexus vừa giới thiệu đoạn video dài 3 phút đặt tên Dance of F để thể hiện những giá trị đầy cảm xúc tốc độ mà hãng đang theo đuổi.
 

  • Facebook
  • Chia sẻ