Một tài xế xe tải đã có cách hành xử trên đường rất tệ hại khi lạng lách và vượt xe một cách vô ý thức.

  • Facebook
  • Chia sẻ