Lexus vừa giới thiệu một đoạn video nói về người thiết kế và quá trình tạo tác của RX hoàn toàn mới. Trong đó, kỹ sư trưởng đã miêu tả và giới thiệu về mẫu xe này.

  • Facebook
  • Chia sẻ