Cả 2 mẫu xe LaFerrari và Bugatti Veyron đã có pha đối đầu nghẹt thở ở vận tốc trên 200 dặm một giờ.

  • Facebook
  • Chia sẻ