Huyndai vừa giới thiệu một serie quảng cáo của hãng nhằm nhấn mạnh tính khả dụng và hiệu quả của công nghệ điều khiển hành trình, camera hậu và hỗ trợ làn đường của hãng.

  • Facebook
  • Chia sẻ