Sự khác biệt chủ yếu giữa hộp số tự động và hộp số sàn nằm ở chỗ: Hộp số sàn phải thao tác bằng tay, điều khiển hệ thống ly hợp (côn), dẫn tới thay đổi việc gài các bánh răng để tạo nên giá trị tỷ số truyền khác nhau giữa trục sơ cấp (nối liền với động cơ) và trục thứ cấp (nối liền với trục truyền ra các cầu chủ động). 

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm