Honda Odyssey đời 2014 đã trở thành dòng xe tải nhẹ (minivan) đầu tiên đạt được thang điểm an toàn tuyệt đối Top Safety Pick+ do Viện an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) cấp.

  • Facebook
  • Chia sẻ