Buồn ngủ. Chỉ 1 cái chớp mắt thế là ...rầm. Tính mạng của tài xế cũng như người ngồi trên xe lúc đó phó mặc cho số phận may rủi.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm