Sau sự cố hỏa hoạn, Tesla Model 3 tiếp tục ‘dính phốt’ đâm vào dải phân cách

  • Facebook
  • Chia sẻ