Ferrari vừa tiết lộ những thông tin và hình ảnh về thế hệ mới của chiếc siêu xe mui cứng xếp California.

  • Facebook
  • Chia sẻ