Mã nhúng:

Làn tốc độ quá cao đã khiến cho chiếc xe trắng lật nhào khi drift qua đó. Rất may sau đó người tài xế đã leo ra khỏi cửa sổ xe và thoát khỏi đó an toàn.

  • Facebook
  • Chia sẻ