Để chào mừng năm 2015, hơn 100 ôtô đã tập hợp tại Úc và thực hiện màn đốt lốp rực rỡ và đầy khói tại Summernats. Sự kiện này cũng ghi nhận kỷ lục Guinness màn đốt lốp tập thể lớn nhất từ trước tới nay.

  • Facebook
  • Chia sẻ