Trong cuộc thy Rally Ronde de La Durance tại Pháp, chiếc Citroen C2 của một thí sinh đã sơ xuất đâm vào thân cây ở tốc độ cực cao. Tai nạn khiến cho chiếc xe bay lên không và hư hỏng hoàn toàn.

  • Facebook
  • Chia sẻ