Mã nhúng:

Chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ không hề biết rằng chiếc xe ô tô trắng đang âm mưu "bắt cóc" chú ta.

  • Facebook
  • Chia sẻ