Mã nhúng:

Các mẫu xe được độ hêệu suất cực cao đã tham gia đua với nhau. Nhưng sức mạnh của chúng đã khiến cho tay lái phải chịu trận trong đám khói khổng lồ.

  • Facebook
  • Chia sẻ