• Mã nhúng:

    Chiếc Lamborghini Aventador có giá trên 400.000 USD chay tan nát khiến cho chủ xe phải tìm mọi cách để cứu, nhưng kết quả xe vẫn cháy trơ xương.

    • Facebook
    • Chia sẻ