• Mã nhúng:

    Dân Ả Rập vốn nổi tiếng với những màn drift và mạo hiểm với xe hơi. Nhưng lần này họ lại có cách khác để làm chúng ta ngạc nhiên.

    • Facebook
    • Chia sẻ