Dân Ả Rập vốn nổi tiếng với những màn drift và mạo hiểm với xe hơi. Nhưng lần này họ lại có cách khác để làm chúng ta ngạc nhiên.

  • Facebook
  • Chia sẻ